Makléřská společnost Bohemia Investment, s. r. o. působí na českém trhu od roku 2003. Svým klientům poskytuje sjednání pojištění, úvěru a zprostředkování factoringu. 

Základní informace
Pojišťovacím makléřem je osoba či společnost, která vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě smlouvy se zájemcem o pojištění nebo jím udělené plné moci k zastupování v záležitostech pojištění. Na rozdíl od pojišťovacího agenta (reprezentanta, zástupce), který vystupuje jménem konkrétní pojišťovny, je makléř (broker) zcela nezávislý na pojišťovně, u které umístí konkrétní pojistnou smlouvu. Makléř hájí oprávněné zájmy svých klientů, zpracovává pro ně optimální pojistné programy jak z hlediska jejich potřeb, tak z hlediska nabídky na pojistném trhu. Kromě této základní činnosti vykonávají pojišťovací makléři různé poradenské činnosti, a to hlavně v oblasti řízení rizik či zabezpečení. Činnost pojišťovacích makléřů je upravena zákonem č. 170/2018 Sb.