Factoring - komplexní řešení pohledávek

 

 • partner - Factoring České Spořitelny, a. s. 
   

Co je factoring?

 • Odprodej krátkodobé nezajištěné pohledávky před splatností vzniklé z titulu tuzemské či exportní dodávky zboží nebo tuzemské či exportní dodávky zboží nebo služeb specializované instituci (factoringové firmě) s cílem jejího včasného a řádného inkasa a okamžitého získání hotových peněz ve formě zálohy z hodnoty pohledávky.

 

Factoring je vhodný pro:

 • pohled dodavatele:
  • Výrobní i obchodní společnosti pravidelně dodávající zboží nebo služby více tuzemským či zahraničním odběratelům - obchod je postaven na bonitě dlužníka a stabilním okruhu odběratelů.
  • Dodavatelsko-odběratelské vztahy, kde obvyklou platební podmínkou je hladká platba se splatností 30 až 120 dnů.

 • pohled odběratele:
  • Společnosti s dominantním postavením na trhu, kterým factoring pro dodavatele umožňuje vyžadovat nadstandardní platební podmínky.