Provádíme odkup a financování pohledávek, případně jsme schopni Vám nabídnout úvěr na refinancování pohledávek. 

Odkup směnek z obchodního styku, směnky vydané obcemi atd.

 

V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: +420 241 442 732, +420 602 522 898