Výhody factoringu:

 • financování:
  • - urychlení a stabilizace finančních toků
  • - využití zálohových plateb na úhrady dodavatelům nabízející skonta za rychlejší platby
  • - mimobilanční forma financování nenavyšující cizí zdroje
  • - přírůstek pracovního kapitálu
  • - financování odpovídá dynamice obchodu = vyšší obrat = vyšší pohledávky = více financí
 • správa a kolektování pohledávek:
  • - snížení administrativy a nákladů při správě a vymáhání pohledávek
  • - aktuální přehledy o stavu a platební morálce odběratelů
  • - pro dynamicky se rozvíjející společnosti snížení personálních nákladů
 • zajištění rizik:
  • - eliminace rizik a nezaplacených pohledávek
  • - bezregresivní forma factoringu = ochrana proti platební neschopnosti nevůli odběratelů
 • obecné :
  • - v rámci konkurenčního prostředí možnost nabídnou zajímavější platební podmínky pro odběratele
  • - přistoupit na požadavky odběratele = hladká platba s odloženou splatností