Správou pojistných smluv rozumíme průběžné zajišťování úprav v pojistné smlouvě, jako je:

  • - stanovení rozsahu 
  • - zabezpečení potřebných dokladů
  • - vyhotovení průvodní dokumentace
  • - zajištění dodatků ke stávajícím smlouvám ve stanovených termínech
  • - věcné ověření a obsahová správnost všech smluvně závazných dokumentů
  • - vyjednávání o výši pojistného 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na tel: +420 241 442 732, +420 602 522 898